تبلیغات

سلام

 برای تبادل بنر با وبلاگ من ابتدا کد یکی از بنرهای ما رو توی وبلاگتون بزارید .

بعد هم از طریق نظرات خبر بدید و کد بنرتون رو هم بدید تا بنر شما رو توی وبلاگم بزارم .

این هم بنر های وبلاگ من :

برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید .


کد بنر :


<div style="text-align: center;"><a href="http://www.video98.mihanblog.com" target="_blank" title="برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید ."><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/g8866_Banner_120_Dar_240.gif" alt="برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید ."></a></div>برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید .

کد بنر :


<div style="text-align: center;"><a href="http://www.video98.mihanblog.com" target="_blank" title="برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید ."><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/j5365_Banner120Dar240No2.gif" alt="برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید ."></a></div>برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید .


کد بنر :


<div style="text-align: center;"><a href="http://www.video98.mihanblog.com" target="_blank" title="برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید ."><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/q21_Banner468Dar60.gif" alt="برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید ."></a></div>


برای ورود به سایت کلیک کنید !

کد بنر :

<div style="text-align: center;"><a href="http://video98.mihanblog.com/" target="_blank" title="برای ورود به سایت کلیک کنید !"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/up/video98/Pictures/Banner-4.gif" alt="برای ورود به سایت کلیک کنید !"></a></div>